Policy & Education Policy & Education Program politike provodi se u suradnji sa Zagreb Prideom, Centrom za mirovne studije i udrugom LORI ponajviše kroz suradnju unutar Centra za LGBT ravnopravnost kojeg su osnovale gore navedene udruge / Largely conducted in partnership with the organizations Zagreb Pride, Center for Peace Studies and LORI Association, the policy & education program is realised through the Center for LGBT Equality, established in partnership with the above mentioned organisations

Centar za LGBT ravnopravnost

Zagovaranje za poboljšanje pravnog statusa LGBTIQ osoba
HR Centar za LGBT ravnopravnost u sklopu svoje pravne službe prijavljuje slučajeve diskriminacije i zločina iz mržnje,  te pokreće i udružne tužbe za diskriminaciju. Centar se uključuje i u izradu novih zakona koji se tiču LGBT prava (Kazneni zakon, Zakon o životnim partnerstvima), a također se objavljuju i publikacije za LGBT populaciju i državne službe.

Kampanje i istraživanja
Centar u svrhu informiranja i edukacije javnosti i stručnih instanci provodi kampanje i istraživanja. Realizirana je kampanja protiv homofobije “Jer nam je stalo” s plakatima i videoklipovima, u kojoj je sudjelovao niz osoba iz javnog života kao što su Aleksandar Stanković, Jelena Veljača, Ida Prester, Mirjana Krizmaić, Urša Raukar i mnogi drugi. Kampanja je bila prisutna u 4 grada u RH: Zagreb, Osijek, Rijeka i Split, a video spot je ponajviše emitiranja doživio putem brojnih internet stranica.

Edukacija
Edukacija protiv homofobije u školama sadrži istraživanje o stavovima srednjoškolaca o homoseksualnosti, razvoj curriculuma pod naslovom Zajedno protiv homofobije i nasilja u srednjim školama (koji je uključen u službeni popis literature za Zdravstveni odgoj). Stručne edukacije vezane uz LGBT prava provode se u obliku programa za nadležne državne službenike, poput programa za policijske službenike/ce, za odvjetnike/ce, pravobranitelje, državno odvjetništvo, za suce i sutkinje, te za medicinsko osoblje.

Center For LGBT Equality

Lobbying for the improvement of the legal status of LGBT population
ENG The Centre for LGBT Equality in the scope of its legal advising and support service reports cases of discrimination and hate crimes and also conducts NGO-based law cases against discrimination. The centre involves in the development of new legislative measures of protecting the LGBT rights (i.e. Criminal law, Life partnership law) and publishes informational publications for the LGBT population as well as for the governmental services.

Campaigns and researches
The Centre within its activities aims to inform and educate the public and experts on the topis conducts public campaigns and researches. The campaign against homophobia „Because we care“was realized throughout Croatia in 2011 with the participation of many public names of Croatia’s cultural and media scene.

Education against homophobia in the school system includes a research about the opinion of high school children about LGBT topics and development of a curriculum for a antidiscriminational program in high schools (which was involved in the official list of literature for the Health school program).

Education
Expert educational activities on LGBT rights are implemented in the form of programs for the state officials, such as programs for police officers, for lawyers, ombudsmen, state prosecutors, the judges and magistrates and for medical staff.

 

www.ravnopravnost.hr