—Funders Hvala / Thank you

Domino je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

 

Financijska podrška 

1. Ministarstvo Kulture RH

2. Hrvatski audiovizualni centar

3. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

4. Grad Zagreb

5. Turistička zajednica Grada Zagreba

6. Istarska županija

7. Grad Rijeka

8. Grad Split

9. Veleposlanstvo Francuske Republike

10. Goethe Institut Zagreb

11. Francuski Institut Zagreb

12. Veleposlanstvo Republike Slovenije

13. Ministarstvo vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke

14. Ministarstvo vanjskih poslova Francuske Republike

15. Heinrich Boll Stiftung

16. Mid Atlantic Arts Foundation

12. Trust for Mutual Understanding

16. External Actions of the European Union (IPA)

17. Culture Programme (2007-2013) Europske Unije

18. Creative Europe (2013-2020) Europske Unije

19. Ministarstvo kulture Francuske republike (Nacionalni centar za knjigu)

20. Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva

21. Zaklada Open Society

 

Financial support 

1.Ministry of Culture of Croatia

2. Croatian Audiovisual Centre

3. National Foundation for Civil Society of Croatia

4. City of Zagreb

5. Zagreb Tourist Board

6. Istria

7. City of Rijeka

8. City of Split

9. French Embassy

10. Goethe Institute Zagreb

11. French Institute in Zagreb

12. Embassy of the Republic of Slovenia

13. Ministry of Foreign Affairs of the Federal Republic of Germany

14. Ministry of Foreign Affairs of the French Republic

15. Heinrich Boll Stiftung

16. Mid Atlantic Arts Foundation

12. Trust for Mutual Understanding

16. External Actions of the European Union (IPA Programme)

17. Culture Programme (2007-2013) of the European Union

18. Creative Europe (2013-2007) of the European Union

19. The Ministry of Culture of the French Republic (Centre national du livre)

20. Technical Assistance for Civil Society Organisations

21. Open Society Foundation

 

PROGRAMSKI IZVJEŠTAJI

2013. DOMINO ACTIVITY REPORT2013_cro (1) (1)

2014. DOMINO ACTIVITY REPORT2014_cro

2015. DOMINO ACTIVITY REPORT2015_cro